Harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych
w Przedszkolu „Chatka Puchatka”
w roku szkolny 2014/2015
 
RYTMIKA- wtorek, czwartek
Język angielski Musical Babes- codziennie
KATECHEZA- wtorek
Propozycja odpłatnych zajęć dodatkowych na rosz szkolny 2014/2015:
 • taniec
 • balet
 • robotyka
 • dogoterapia
 • język angielski (wersja rozszerzona)
 • język hiszpański"Ninios musicles"

 
Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie przedszkola. Przedszkole przygotowało ofertę zajęć dodatkowych dla chętnych. Są to zajęcia, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka, ale również pozwolą na odkrycie zainteresowań. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy stosowane przez instruktorów, specjalistów pozwalają na wspaniałą naukę nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez twórczą zabawę.
 
 

Oferowane zajęcia dodatkowe zgodne są z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami zebraniu organizacyjnym.

 

Krótka charakterystyka wybranych zajęć dodatkowych:

ZAJĘCIA TANECZNE
Specjalne zajęcia taneczne dla naszych uczestników mają na celu przygotowanie dzieci do zajęć w grupie, nauka kroków podstawowych z różnych dziedzin tańca, rozpoznawanie poszczególnych rytmów oraz dużo zabawy. Połączenie świetnej zabawy z rytmika i nauką podstaw tańca to nasz priorytet.
Zajęcia prowadzi Natalia Szypulska - Koordynator Generalny na woj. lubelskie Akademii Aktywności i Rozwoju Osobistego.
Wice Mistrzyni Polski w Tańcu Towarzyskim. Mistrzyni Łotwy w tańcach latynoamerykańskich. Półfinalistka Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy. Swoje kompetencje i umiejętności pracy z grupą zdobyła pracując wielu prestiżowych szkołach tańca m.in. Centrum Tańca Lublin oraz „Dzintars” (Łotwa).
Natalia posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną ‘S’.
Swoje umiejętności miała okazję zaprezentować także jako uczestnik programów telewizyjnych m.in. Jaka to melodia.
 
 
Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, przyczyniającym się do pierwszego kontaktu z usystematyzowaną formą ruchu. Poprawiają koordynację ruchową dzieci, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poczucie rytmiczne, pomagają walczyć z wadami postawy, wspomagają fizycznie. Na zajęciach uczymy się el. tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Wprowadzamy elementy baletu i gimnastyki. Pracujemy metodą odtwórczo-naśladowczą wplatając elementy improwizacji ruchowej oraz zadania rozwijające wyobraźnię dziecka. Zajęcia dają poczucie sukcesu i akceptacji wszelkich działań, które dziecko podejmuje podczas ćwiczeń. Pomagają konstruktywnie rozładować emocje, a także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za partnera i grupę.
Zajęcia w małych grupach- 1 x w tygodniu po 30 minut.
 
 
KARATE TRADYCYJNE- Instruktor Daniel Iwanek
 
Instruktor Karate Tradycyjnego, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy. Wieloletni propagator zdrowia, sportu, rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 21 lat trenuje Karate Tradycyjne, z czego 16 lat prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współtwórca
 i organizator programów „Trzymaj Pion”  oraz "Pierwszy krok" kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, organizator Olimpiad Sportowych dla przedszkoli w województwie lubelskim.
W naszym przedszkolu Daniel Iwanek rozpocznie treningi młodych karateków, chcąc zaszczepić w nich zamiłowanie do tej sztuki walki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o odpowiednio dobrane ćwiczenia dostosowane do wieku dzieci. Aranżowanych będzie dużo zabaw, które wpływają na kompleksowy rozwój psychomotoryczny. Karatecy bawiąc się, jednocześnie nabędą  sprawność i umiejętności, które w przyszłości zaowocują wysokim usportowieniem organizmu.
Zajęcia realizowane będą w trakcie pracy przedszkola jako zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci oraz jako zajęcia pozalekcyjne w godzinach popołudniowych dla dzieci nie tylko
 z przedszkola, ale i starszych. Treningi odbywać się będą w sali sportowej przy przedszkolu "Chatka Puchatka 2", ul. Bogdanówka 9.
Zajęcia w przedszkolu odbywać się będą raz w tygodniu po 30 min, w grupie starszej
 i młodszej.
 
 
 WARSZTATY DLA DZIECI: "Zintegrowany trening rozwoju i uczenia się"
 Projekt przygotowany specjalnie dla 5 – 6 latków, którzy za rok rozpoczną edukację szkolną. To ważny przełom w życiu dla każdego Przedszkolaka, ważne więc aby się do tego odpowiednio przygotował.
Dzięki proponowanym zajęciom każdy uczestnik sprawdzi jak to jest być uczniem i z jakimi nowymi obowiązkami wiąże się ta rola. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, rozwinie swoje umiejętności, potrzebne każdemu uczniowi do sprostania nowym wymaganiom, pozna swoje mocne strony i obszary do doskonalenia.
 
 Program ma na celu:
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji
 • Wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się
 • Doskonalenie umiejętności rysowania i pisania liter
 • Gotowość do wykonywania zadań
 • Rozwijanie kreatywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Umiejętność sporządzania notatek Mind Maping
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej – ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje
 • Elementy treningu interpersonalnego – gry i zabawy rozwijające umiejętność komunikacji, nawiązywania kontaktów, integracji w grupie
 • Nauka żonglowania
Zajęcia prowadzi: Sylwia Prybuła - dyplomowany pedagog UMCS. Posiada certyfikat Master Practitioner of Art. Of NeuroLingvistic Programming oraz certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej. Jest współautorką Programu Zintegrowany Trening Rozwoju i Uczenia, którego celem jest wypracowanie nowych technik uczenia i zapamiętywania oraz zrównoważenie procesów myślowych. Dzięki dobremu kontaktowi z dziećmi i młodzieżą jej działania szybko przynoszą skuteczne efekty.
Zajęcia odbywać się będą 1 raz w miesiącu, po 30 min.
  
DOGOTERAPIA to najbardziej naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio wyselekcjonowanego i  przygotowanego psa, prowadzonego przez wykwalifikowanego dogoterpeute. Prowadzona między innymi w celu wzmacniania efektywności edukacji, rehabilitacji i indywidualnego rozwoju oraz opanowania umiejętności aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym, dzięki bezpośredniemu kontaktowi  z psem. Polega na nawiązaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, dzięki czemu dziecko czuje się zrelaksowany, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i motywuje do podjęcia działań. Kontakt z psem daje poczucie bezpieczeństwa i radość.  Postawa psa, cechy i zachowanie stymulują dziecko do zwiększenia wysiłku fizycznego i psychicznego podczas ćwiczeń, wydłużenia czasu koncentracji i wykonywania danego zadania, co wpływa pozytywnie na poprawę umiejętności dziecka.  Daje również bardzo dobre efekty w terapii osób chorych, samotnych i starszych. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby.
Zajęcia prowadzone przez:
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (w piątki)