Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie przedszkola. Przedszkole przygotowało ofertę zajęć dodatkowych dla chętnych. Są to zajęcia, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka, ale również pozwolą na odkrycie zainteresowań. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy stosowane przez instruktorów, specjalistów pozwalają na wspaniałą naukę nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez twórczą zabawę.

Oferowane zajęcia dodatkowe zgodne są z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Krótka charakterystyka wybranych zajęć dodatkowych:

 • BALET- zajęcia kształtują postawę dziecka, równowagę, rozwijają motorykę, koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu. Balet rozbudza także wrażliwość na piękno i estetykę ruchu.
 • KARATE – to sztuka walki uprawiana z równą pasją przez mężczyzn i kobiety; dorosłych, młodzież i dzieci. Jest to dyscyplina promująca perfekcyjne opanowanie swojego ciała poprzez ciągłą pracę nad techniką oraz nad umiejętnością skupienia się nad najdrobniejszymi szczegółami wykonywanych ćwiczeń. Karate dla przedszkolaków oparte jest przede wszystkim na zabawie i ćwiczeniach ogólnorozwojowych kształtujących sylwetkę dziecka i rozwijających jego koordynację ruchową.
 • DOGOTERAPIA- Prowadzona między innymi w celu wzmacniania efektywności edukacji, rehabilitacji i indywidualnego rozwoju oraz opanowania umiejętności aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym. Polega na nawiązaniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, co pozytywnie wpływa na samopoczucie i motywuje do podjęcia działań. Kontakt z psem daje poczucie bezpieczeństwa i radość. Postawa psa, cechy i zachowanie stymulują dzieci do zwiększenia wysiłku fizycznego i psychicznego podczas ćwiczeń, wydłużenia czasu koncentracji i wykonywania danego zadania, co wpływa pozytywnie na rozwój małych dzieci.
 • KUCYK - to cykliczne spotkania z naszym przyjacielem kucykiem Łatką. Dzieci nauczą się jeździć bezpiecznie w siodle, wyćwiczą równowagę oraz nabędą umiejętność nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem i opiekowania się nim.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA ukierunkowana na dziecko, której celem jest:
  • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
  • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
  • zapobieganie wymowie między zębowej;
  • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
  • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;

ZAPRASZAMY!