Harmonogram zajęć dodatkowych realizowanych
w Przedszkolu „Chatka Puchatka”
w roku szkolny 2013/2014
 
PONIEDZIAŁEK- Klub Małych Odkrywców
- Warsztaty Plastyczne
(zajęcia realizowane zamiennie2 razy w miesiącu)- godz. 14:30
WTOREK- Musical English SHOW- gr I- godz. 14:10
                                                   gr II- godz. 14:40
ŚRODA- warsztaty “Zintegrowany Trening Rozwoju”- godz. 14:30
CZWARTEK- Karate tradycyjne- godz. 14:00
PIĄTEK- Taniec- godz. 14:00
 
RYTMIKA- środa, piątek

 
Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie przedszkola. Przedszkole przygotowało ofertę zajęć dodatkowych dla chętnych. Są to zajęcia, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka, ale również pozwolą na odkrycie zainteresowań. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy stosowane przez instruktorów, specjalistów pozwalają na wspaniałą naukę nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez twórczą zabawę.
 
 

 

Oferowane zajęcia dodatkowe zgodne są z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami zebraniu organizacyjnym.

 

Krótka charakterystyka wybranych zajęć dodatkowych:

 

ZAJĘCIA TANECZNE I BALET z instruktorami Szkoły Tańca UDS
Zajęcia prowadzone są w formie radosnej, spontanicznej zabawy z tańcem, przyczyniającym się do pierwszego kontaktu z usystematyzowaną formą ruchu. Poprawiają koordynację ruchową dzieci, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, poczucie rytmiczne, pomagają walczyć z wadami postawy, wspomagają fizycznie. Na zajęciach uczymy się Tańca nowoczesnego. Wprowadzamy elementy baletu i gimnastyki. Pracujemy metodą odtwórczo-naśladowczą wplatając elementy improwizacji ruchowej oraz zadania rozwijające wyobraźnię dziecka. Zajęcia dają poczucie sukcesu i akceptacji wszelkich działań, które dziecko podejmuje podczas ćwiczeń. Pomagają konstruktywnie rozładować emocje, a także budują poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za partnera i grupę.
Tancerze naszego studia to między innymi:
 • DWUKROTNI MISTRZOWIE ŚWIATA,
• PIĘCIOKROTNI WICEMISTRZOWIE ŚWIATA,
 • TRZYKROTNI BRĄZOWI MEDALIŚCI MISTRZOSTW ŚWIATA,
 • FINALIŚCI MISTRZOSTW EUROPY,
 • zdobywcy ponad 35 medali oraz tytułów MISTRZÓW i WICEMISTRZÓW POLSKI,
 • laureaci MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI TAŃCA
 • wielokrotni MISTRZOWIE OKRĘGU LUBELSKIEGO.
Zajęcia w małych grupach- 2 x w tygodniu po 30 minut.
 
 
KARATE TRADYCYJNE- Instruktor Daniel Iwanek
 
Instruktor Karate Tradycyjnego, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy. Wieloletni propagator zdrowia, sportu, rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 21 lat trenuje Karate Tradycyjne, z czego 16 lat prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współtwórca
 i organizator programów „Trzymaj Pion”  oraz "Pierwszy krok" kierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, organizator Olimpiad Sportowych dla przedszkoli w województwie lubelskim.
W naszym przedszkolu Daniel Iwanek rozpocznie treningi młodych karateków, chcąc zaszczepić w nich zamiłowanie do tej sztuki walki. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o odpowiednio dobrane ćwiczenia dostosowane do wieku dzieci. Aranżowanych będzie dużo zabaw, które wpływają na kompleksowy rozwój psychomotoryczny. Karatecy bawiąc się, jednocześnie nabędą  sprawność i umiejętności, które w przyszłości zaowocują wysokim usportowieniem organizmu.
Zajęcia realizowane będą w trakcie pracy przedszkola jako zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci oraz jako zajęcia pozalekcyjne w godzinach popołudniowych dla dzieci nie tylko
 z przedszkola, ale i starszych. Treningi odbywać się będą w sali sportowej przy przedszkolu "Chatka Puchatka 2", ul. Bogdanówka 9.
Zajęcia w przedszkolu odbywać się będą raz w tygodniu po 30 min, w grupie starszej
 i młodszej.
 
AUDIWANIE NA DYWANIE
 
Autorski program oparty na metodzie umuzykalniania Edwina E. Gordona, połączony                             z ekspresją plastyczną i improwizacją rytmiczno- taneczną. Na zajęciach dzieci uczą się audiować, kształtują poczucie rytmu, orientację w schemacie ciała a także rozwijają wyobraźnię i wrażliwość twórczą.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 min.
 
GIMNASTYKA KOREKCYJNA- przedszkolu obejmuje działania kompensacyjno-terapeutyczne wymierzone przeciw najczęściej występującym wadom postawy. Zajęcia te obejmują zatem ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy, rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zginacze stawu biodrowego, wzmacniające mięśnie grzbietu, brzucha i pośladków, ćwiczenia wyprostne i antygrawitacyjne, ćwiczenia przeciw płaskostopiu oraz oddechowe.
 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 min.
 
 
KLUB MAŁYCH ODKRYWCÓW - Wszystkie dzieci ciekawe świata dzięki tym zajęciom będą mogły się wcielić w prawdziwych odkrywców. Wykorzystując proste materiały z którymi stykamy się codziennie będziemy wykonywać eksperymenty, które pozwolą odkryć niecodzienne tajemnice z dziedziny fizyki i biologii. Poznamy odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, inaczej spojrzymy na wszystko co nas otacza. Jeszcze szerzej otworzymy wrota dziecięcej wyobraźni.
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 30 minut
 
 

 

MUSICAL ENGLISH Show®
 
 
 
 
 
 
Zajęcia MUSICAL ENGLISH Show® są atrakcyjnym uzupełnieniem przedpołudniowych zajęć dydaktycznych w języku angielskim – MUSICAL BABIES (od 2 – 3 lat) oraz MUSICAL ENGLISH (od 3,5 – 7 lat).
 
Podczas każdych zajęć przeniesiemy się do różnych miejsc, w których muzyka, rytm, ruch i różnorodne atrakcje pomogą nam efektywniej uczyć się języka angielskiego.
 
 
Poszczególne zajęcia Musical English Show® będą odbywały się w następującej formie (w kolejności wymienionej poniżej):
 
Raz w trymestrze spotkanie indywidualne z instruktorem - gratis!
Rodzic otrzyma pisemną informację zwrotną o postępach swojego dziecka w nauce języka angielskiego!
 
Musical English Philharmonic®
My Little Theatre®
Musical English Cinema Club®
Musical English Orchestra®
Mr Maker®
koncerty z instrumentami na żywo prowadzone w języku angielskim
zajęcia teatralne w języku angielskim z udziałem Native Speaker’a)
klub filmowy –wyselekcjonowany materiał filmowy
warsztaty muzyczne prowadzone w języku angielskim – w oparciu o metodę Orffa
kreatywne zajęcia plastyczne prowadzone w języku angielskim przy muzyce klasycznej, ludowej i etnicznej
 
Czas trwania:
30 minut
 
Częstotliwość:
1 x tyg
 
             
 
 
 WARSZTATY PLASTYCZNE - Podczas warsztatów dzieci wykonują prezenty okolicznościowe (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka) oraz ozdoby świąteczne (stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne itp.) w formie fantazyjnych kompozycji kwiatowych, roślinnych
i florystycznych. Zajęcia te usprawniają ruchy dłoni, kształtują poczucie estetyki. Każde zajęcia dają dziecku satysfakcje z tworzenia czegoś nowego, niepowtarzalnego. Dają możliwość pochwalenia się swoją pracą.
Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 30 minut
 
 
 WARSZTATY DLA DZIECI: "Zintegrowany trening rozwoju i uczenia się"
 Projekt przygotowany specjalnie dla 5 – 6 latków, którzy za rok rozpoczną edukację szkolną. To ważny przełom w życiu dla każdego Przedszkolaka, ważne więc aby się do tego odpowiednio przygotował.
Dzięki proponowanym zajęciom każdy uczestnik sprawdzi jak to jest być uczniem i z jakimi nowymi obowiązkami wiąże się ta rola. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, rozwinie swoje umiejętności, potrzebne każdemu uczniowi do sprostania nowym wymaganiom, pozna swoje mocne strony i obszary do doskonalenia.
 
 Program ma na celu:
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji
  • Wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się
  • Doskonalenie umiejętności rysowania i pisania liter
  • Gotowość do wykonywania zadań
  • Rozwijanie kreatywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
  • Umiejętność sporządzania notatek Mind Maping
  • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej – ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje
  • Elementy treningu interpersonalnego – gry i zabawy rozwijające umiejętność komunikacji, nawiązywania kontaktów, integracji w grupie
  • Nauka żonglowania
Zajęcia prowadzi: Sylwia Prybuła - dyplomowany pedagog UMCS. Posiada certyfikat Master Practitioner of Art. Of NeuroLingvistic Programming oraz certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej. Jest współautorką Programu Zintegrowany Trening Rozwoju i Uczenia, którego celem jest wypracowanie nowych technik uczenia i zapamiętywania oraz zrównoważenie procesów myślowych. Dzięki dobremu kontaktowi z dziećmi i młodzieżą jej działania szybko przynoszą skuteczne efekty.
Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu, po 30 min.
 
 
 
OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ
PROWADZONYCH
W „CHATKA ACTIVE CLUB”,
PRZY UL. BOGDANÓWK 9.
SKIEROWANA DO WSZYTKICH DZIECI Z NASZEGO OSIEDLA.
 
 WARSZTATY TEATRALNE- to spotkania, na których uczestnicy przygotowują przedstawienia teatralne (krótkie formy). Przygotowanie polega na doborze repertuaru, kompleksowym zajęciu się scenografią, strojami, nauką roli i oczywiście występem przed publicznością. Powstała grupa teatralna przygotowuje się również do przeglądów teatralnych. Na tych zajęciach każdy może znaleźć ciekawą formę uczestnictwa w pracy zespołu.
 
PEDAGOGIKA CYRKU – zajęcia z pedagogiki cyrku nie są w żadnym wypadku kształceniem młodych artystów cyrkowych, choć tak mogłoby się wydawać patrząc na jej nazwę. W pracy za pomocą tej metody chodzi raczej o rozwój osobowości osób uczących się, o przekazanie im i doskonalenie tzw. kompetencji kluczowych (np. umiejętność uczenia się, skuteczna komunikacja, efektywna praca w zespole, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób), jak też reguł, zasad i wartości społecznych. To również wspomaganie rozwoju fizycznego, który jest bardzo ważnym aspektem funkcjonowania osób w młodym wieku.
Poza tym inspirowanie dzieci i młodzieży tak ciekawym sposobem wyrażania
i doskonalenia siebie kształtuje u nich odwagę i naturalną potrzebę własnego rozwoju poprzez poszukiwanie konstruktywnych działań. To odkrywanie kolejnych wyzwań, kreatywnych zastosowań nauczonych umiejętności, a nie bezproduktywne spędzanie czasu przed telewizorem czy komputerem.
 
ROBOTYKA- to warsztaty edukacyjne polegające na budowaniu i programowaniu robotów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych LEGO. Mając do dyspozycji własną wyobraźnię, oraz specjalny zestaw LEGO Education, dzieci tworzą pod okiem nauczyciela fantastyczne, działające konstrukcje.
 
WARSZTATY KULINARNE- Hasłem przewodnim warsztatów będą zdrowe słodkości - bo słodycze mogą być nie tylko pyszne, ale i zdrowe! Prowadząca warsztaty kulinarne, pokaże maluchom jak przygotować zdrowe i pyszne posiłki. Młodzi kucharze sami będą przygotowywać posiłki, które następnie będą mogli ładnie zapakować i pochwalić się swoimi potrawami w domu. Pyszna zabawa gwarantowana!
  
TANIEC NOWOCZESNY- Taniec nowoczesny to połączenie różnych technik – ich źródła odnaleźć można w technikach z pogranicza baletu, fitnessu, sztuk walki. M.in. dzięki temu charakteryzuje się płynnymi, miękkimi ruchami górnych partii ciała przy jednoczesnej szybkiej pracy nóg. Taniec nowoczesny świetnie stymuluje rozwój motoryki, koordynacji, poczucie rytmu – dzięki temu możemy lepiej poznać swoje ciało i jego możliwości. Jest też niekwestionowanym mistrzem wśród tańców, których obecność coraz częściej zauważyć można na parkietach klubów czy dyskotek.