Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie przedszkola. Przedszkole przygotowało ofertę zajęć dodatkowych dla chętnych. Są to zajęcia, które pomogą w ogólnym rozwoju przedszkolaka, ale również pozwolą na odkrycie zainteresowań. Wszystkie zajęcia z poniższej oferty dopasowane są do wieku i możliwości dzieci, a formy stosowane przez instruktorów, specjalistów pozwalają na wspaniałą naukę nowych umiejętności, zdobywanie wiedzy poprzez twórczą zabawę.

Oferowane zajęcia dodatkowe zgodne są z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Krótka charakterystyka wybranych zajęć dodatkowych:

 • BALET- zajęcia kształtują postawę dziecka, równowagę, rozwijają motorykę, koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu. Balet rozbudza także wrażliwość na piękno i estetykę ruchu.
 • KARATE – to sztuka walki uprawiana z równą pasją przez mężczyzn i kobiety; dorosłych, młodzież i dzieci. Jest to dyscyplina promująca perfekcyjne opanowanie swojego ciała poprzez ciągłą pracę nad techniką oraz nad umiejętnością skupienia się nad najdrobniejszymi szczegółami wykonywanych ćwiczeń. Karate dla przedszkolaków oparte jest przede wszystkim na zabawie i ćwiczeniach ogólnorozwojowych kształtujących sylwetkę dziecka i rozwijających jego koordynację ruchową
 • KUCYK - to cykliczne spotkania z naszym przyjacielem kucykiem Łatką. Dzieci nauczą się jeździć bezpiecznie w siodle, wyć.wiczą równowagę oraz nabędą umiejętność nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem i opiekowania się nim.
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA ukierunkowana na dziecko, której celem jest:
  • prowadzenie działań profilaktycznych, wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
  • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania i oddychania oraz podjęcie odpowiednich działań;
  • zapobieganie wymowie między zębowej;
  • objęcie systematyczną terapią logopedyczną dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;
  • usprawnianie kompetencji językowych dziecka;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • PRZEDSZKOLIADA.PL to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. System składa się z unikatowych projektów promujących kulturę fizyczną i wszechstronny rozwój ruchowy wśród przedszkolaków.
  Misja
  Misją Przedszkoliada.pl jest zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji ruchowej, tak ważnej w dzisiejszym młodym społeczeństwie Poprzez nasze projekty i spójny program w całym kraju, obniżamy wiek dzieci, w którym są one rozwijane ruchowo. Dzieciom prezentowana jest szeroko rozumiana kultura fizyczna w sposób przez nich bardzo lubiany. Tym samym przeciwdziałamy otyłości, zapobiegamy zwolnieniom z WF, bawimy poprzez sport, wszechstronnie rozwijamy ruchowo, czy uczymy podstaw piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, czy piłki ręcznej. U nas wszyscy wygrywają! Gramy razem?

ZAPRASZAMY!

Harmonogram zajęć dodatkowych
realizowanych w ramach Umowy
RYTMIKA
 • Poniedziałek- od godz. 9:20
 • Czwartek- od godz. 9:20
TANIEC
 • Środa- od godz. 8:30
ANGIELSKI
 • Codziennie 
KATECHEZA
 • Wtorek- od 10:45
 
ZAJĘCIA DODATKOWE ODPŁATNE:
 • Karate- poniedziałek godz. 14:30
 • Balet- środa, godz. 14:30
 • Zajęcia z piłką- piątek, godz. 15:00